پانل گچی ساده (RG یا GKB)

پانل گچی ساده (RG یا GKB):پانل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.

کد کالا نوع AK نوع VK ضخامتmm عرضmm طولmm
310000000122400   * 6.5 1200 2400
311000000122400   * 8.5 1200 2400
312000000112400 *   9.5 1200 2400
312000000122400   * 9.5 1200 2400
313000000112400 *   12.5 1200 2400
313000000112500         2500
313000000112800         2800
313000000113000         3000
313000000122400   * 12.5 1200 2400
313000000123000         3000
314000000112400 *   15 1200 2400
314000000113000         3000
315000000112400 *   18 1200 2400
315000000113000         3000