این صفحات دارای هسته گچی بوده وسطح و لبه های طولی آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکشدار گچی در چهار نوع تولید میشوند:

>معمولی RG

>مقاوم در برابر رطوبت MR

>مقاوم در برابر حریق FR

>مقاوم در برابر حریق و رطوبت

پنل معمولی (RG یا GKB):پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده , دیوار های پوششی , سقف های کاذب) مورد استفاده قرار میگیرند این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آنها مهر آبی کناف چاپ شده است.

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت (GKBI یا MR):پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آنها با مواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است.در فضاهای مرطوب(مانند آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار میگیرند. این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آنها مهرآبی کناف چاپ شده است.

پنل گچی مقاوم در برابر حریق(FRیا GKF):پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آنها حاوی الیاف شیشه میباشند .در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی) مورد استفاده قرارمیگیرد. این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آنها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

پنل گچی مقاوم دربرابر حریق و رطوبت(FM یا GKFI):پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آنها حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت میباشد. در محل هایی که بطور همزمانخواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت نیاز باشد مورد استفاده قرار میگیرد.(مانند چاهای تاسیساتی) این صفحات گچی دارای رنگ سبز بوده و در انتهای محور میانی آنها مهره قرمز کناف چاپ شده است.