محصولات پودری کی پلاس ( بتونه درزگیر _ ماستیک _ بتونه نقاشی و تیپ توری ) از جمله محصولاتی هستـند

که صنف رنگ فروشان برای تکمیل سبد فروش خود نیازمند آن می باشند که ما با در نظر گرفتن ارسال و حمل

رایگان در سطح استان و در کمترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات هستیم .